Vai Rainforest Alliance ir bīstams?

Internetā, plaši izmantotajos sociālajos tīklos parādījusies informācija,  (pat varētu teikt) psihoze par starptautisko, nevalstisko organizāciju Rainforest Alliance . Vai tas ir kārtējais “saldais ēdiens” sazvērestības teoriju tiražētājiem un šādas informācijas uzsūcošajai ar intelektu neizkropļotajai sabiedrības daļai? To arī šajā rakstā mēģināsim noskaidrot…

Papētot sociālos tīklus, piemēram facebook, TikTok, X, instagram… domājams, katrā no šiem tīkliem katrs spēs atrast materiālu par šo aliansi, kura (kā stāsta materiāla publicētājs) vēlās visu sabiedrību izindēt, ģenētiski ietekmēt, vai sabarot ar prusaku proteīnu… u.t.t, u.t.j.p. vienīgais, ko šajos un šāda tipa sociālajos ierakstos nevar atrast nevienā ir konkrētas atsauces uz pārbaudāmas un reālas informācijas avotu.

Patiesība par Rainforest Alliance , sazvērestības teorija, vai meli?

Un, kas savukārt nav nemaz dīvaini, šie ir tikai daži no ierakstiem ar uzvedinošu saturu, bet bez nekāda īpaša pārbaudāma skaidrojuma ,un informācijas…

Iespējams, ka šādu rakstu publicētāji un tie, kuri aktīvi seko šādai informācijai mani “apbērs” ar ne visai pieklājīgiem tēlainiem apzīmējumiem un dažādiem svaigiem epitetiem, bet šādi ieraksti un ierakstu autori kārtējo reizi zaudē ticamības momentu. Šos varētu pielīdzināt “Chemtrail” , “Plakanzemiešu”, “Follijcepurīšu” ideoloģijas izplatītājiem, kas saprātīgi un kritiski domājošiem cilvēkiem ar spēju izfiltrēt informāciju izraisa smīnu. Interesanti, ka papētot šo publikāciju autoru citus ierakstus var atrast ne mazāk šokējošas un kliedzošas ziņas par visdažādākajām tēmām. Šokējošākais šajā visā ir tas, ka ir lielas ļaužu masas, kas šo informāciju ļoti labprāt “uzsūc”, regulāri seko un dalās tālāk nemaz īpaši neiedziļinoties. Visbiežāk no šādas informācijas cieš tieši uzņēmumi un nenobrieduši, vai nestabili prāti – nebrīnīšos, ka kāds no šiem uzņēmumiem arī vērsīsies pret šādas degradējošas informācijas izplatītajiem.

 

Rainforest Alliance ir līdzīgi kā Latvijas “Zaļā karotīte”

Rainforest Alliance un Latvijas Zaļā karotīte ir līdzīgas konceptuāli, jo abi ir sertifikācijas un marķējuma sistēmas, kas vērstas uz ilgtspējīgas ražošanas un patērēšanas veicināšanu, ievērojot noteiktus vides un sociālos standartus. Tomēr tās darbojas dažādās teritorijās un koncentrējas uz dažādām jomām.

Rainforest Alliance ir starptautiska organizācija, kuras galvenais uzsvars ir uz globālu mērogu, koncentrējoties uz ilgtspējīgu lauksaimniecību un mežsaimniecību. Tā izstrādā standartus un sertifikācijas programmas dažādu produktu, piemēram, kafijas, tējas, šokolādes un citu pārtikas produktu, ilgtspējīgai ražošanai.

Savukārt Latvijas Zaļā karotīte ir vietēja iniciatīva Latvijā, kas koncentrējas uz ilgtspējīgas pārtikas un produktu izvēli. Šī marķējuma sistēma palīdz patērētājiem atpazīt produktus, kas ir ražoti, ņemot vērā vietējo vidi, ekoloģisko aspektu, tradīcijas un kvalitāti.

Kopumā abas organizācijas vēlas veicināt apzinātu patērētāju izvēli un uzņēmumu iesaistīšanos ilgtspējīgās darbībās, bet tās darbojas dažādos mērogos un uzsvēra dažādus aspektus atkarībā no to darbības jomas un atrašanās vietas.

Kas tad īsti ir Rainforest Alliance?

Rainforest Alliance ir starptautiska nevalstiska organizācija, kas nodarbojas ar ilgtspējīgas lauksaimniecības, mežu apsaimniekošanas un patērētāju izglītošanas veicināšanu. Tās galvenais mērķis ir veicināt videi draudzīgas un sociāli taisnīgas prakses, lai aizsargātu bioloģisko daudzveidību, uzlabotu dzīves apstākļus lauku kopienās un samazinātu negatīvo ietekmi uz dabas resursiem.

Rainforest Alliance piedāvā sertifikācijas programmas, piemēram, “Rainforest Alliance Certified™”, kas palīdz uzņēmumiem un zemniekiem ievērot noteiktus ilgtspējīgas ražošanas un resursu pārvaldīšanas standartus. Šie standarti ietver dažādus aspektus, piemēram, aizsardzību pret mežu izciršanu, pesticīdu un ķīmisko vielu mērenu izmantošanu, dzīvnieku labturību, ūdens resursu efektīvu pārvaldību un sociālo taisnīgumu lauku teritorijās.

Rainforest Alliance marķējums tiek izmantots pārtikas produktiem, kuros izmantoti sastāvdaļas, kas atbilst organizācijas ilgtspējīguma standartiem. Tas palīdz patērētājiem vieglāk identificēt un izvēlēties produktus, kas ir ražoti, ievērojot vides un sociālās labklājības principus. Šādi marķēti produkti var ietvert kafiju, tēju, šokolādi, augļus, riekstus un citus lauksaimniecības un mežsaimniecības produktus.

Kopumā Rainforest Alliance palīdz veidot līdzsvaru starp ražošanu un vides aizsardzību, vienlaikus uzlabojot dzīves kvalitāti un nodrošinot taisnīgu atalgojumu lauku kopienām, kas atrodas visdažādākajās pasaules vietās.

 

Vai Rainforest Alliance ir kāda saistība ar ģenētiski modificētu pārtiku?

Rainforest Alliance nav tieši saistīta ar ģenētiski modificētu pārtiku. Organizācijas galvenais uzsvars ir uz ekoloģisku un sociāli taisnīgu ražošanu, kas ievēro vides aizsardzības principus un atbalsta lauku kopienas. Jaunāko informāciju par Rainforest Alliance nostāju attiecībā uz ģenētiski modificētu pārtiku, iespējams, atrast organizācijas oficiālajā mājas lapā vai saziņā ar organizāciju tieši. Savās sertifikācijas programmas standartos un politikā Rainforest Alliance var būt noteikumi attiecībā uz ģenētiski modificētiem organismiem vai to izmantošanu, bet konkrēti noteikumi un prasības var mainīties laika gaitā. 

 

Vai Rainforest Alliance ražo pārtiku?

Nē, Rainforest Alliance pašaorganizēti neatrodas pārtikas ražošanas biznesā. Tā ir nevalstiska organizācija, kas koncentrējas uz ilgtspējīgas lauksaimniecības un mežsaimniecības standartu izstrādi un sertifikāciju, kā arī uz apmācībām un izglītošanu šajās jomās.

Rainforest Alliance izstrādā un uztur sertifikācijas programmas, piemēram, “Rainforest Alliance Certified™”, kas piešķir sertifikācijas zīmi produktiem, kuri atbilst organizācijas noteiktajiem ilgtspējīgas ražošanas standartiem. Šie produkti var ietvert dažādus lauksaimniecības un mežsaimniecības produktus, piemēram, kafiju, tēju, šokolādi, augļus, riekstus un citus.

Rainforest Alliance piedāvā sertifikācijas iespējas ražotājiem un uzņēmumiem, kas vēlas parādīt savu apņemšanos pret ilgtspējīgu ražošanu un vides aizsardzību. Produkts, kuram ir piešķirta Rainforest Alliance sertifikācija, ir ražots, ievērojot konkrētus ilgtspējīgas ražošanas un resursu pārvaldīšanas kritērijus.

 

Kopsavilkumā: Vai Rainforest Alliance darbība varētu kaitēt pārtikas gala patērētājam?

Rainforest Alliance darbība kopumā ir vērsta uz ilgtspējīgu lauksaimniecību un mežsaimniecību, kā arī uz sociālo un vides labklājību. Tās mērķis ir veicināt videi draudzīgu un sociāli taisnīgu produkcijas ražošanu, samazinot negatīvo ietekmi uz bioloģisko daudzveidību un uzlabojot lauku kopienas dzīves apstākļus.

Lai gan Rainforest Alliance centieni uzlabot produkcijas procesus un veicināt ilgtspējīgu ražošanu, kaitējums pārtikas gala patērētājam varētu rasties tikai tad, ja šie centieni tiek īstenoti neatbilstoši vai netieši veidā, kas izraisa neparedzētus negatīvos efektus. Piemēram, ja produkcijas izmaksas būtiski paaugstinās vai ja kvalitāte pasliktinās, tas var ietekmēt patērētāju pieredzi.

Tomēr Rainforest Alliance mērķis ir panākt labvēlīgus rezultātus gan videi, gan sabiedrībai, tādējādi cenšoties ietekmēt patērētāju izvēli pozitīvā veidā. To sertifikācijas programmas palīdz identificēt un atbalstīt produktus, kas ir ražoti, ievērojot ilgtspējības principus.

Svarīgi ir saprast, ka pārtikas sistēmas ir sarežģītas un daudzi faktori var ietekmēt pārtikas gala patērētāju. Tāpēc, ja ir jautājumi vai bažas par konkrētiem produktiem vai organizāciju darbību, ir vērts rūpīgi izpētīt un saņemt informāciju no uzticamiem avotiem, tostarp pašas Rainforest Alliance oficiālās mājas lapas un pārskatus.

 

Loading

Noderīgs raksts? Dalies ar citiem: