JavaScript komentāri


JavaScript vienas līnijas komentārs tiek izmantots, lai pievienotu tekstuālu informāciju kodam, kas ir pārlasāms cilvēkiem, bet netiek interpretēts kā daļa no koda, kas tiek izpildīts. Vienas līnijas komentārs tiek uzrakstīts, izmantojot divas slīpsvītras, sekojot pēc komentāra teksta. Piemērs:

// Šis ir vienas līnijas komentārs JavaScript kodā

Vienas līnijas komentārs var tikt izmantots, lai pievienotu komentārus par konkrētu koda daļu, lai sniegtu ātrāku ieskatu par to, kas notiek kodā, vai arī lai izņemtu daļu no koda, kas nav jāizpilda.

Multi līniju komentārs tiek pielietots plašāka kodā neizpildāma teksta pievienošanai un šādu komentāru uzsāk ar /* bet pabeidz ar */ 

piemērs: 

/*
Šis ir multi līniju komentārsJavaScript.
to var veidot vairākās līnijās
un pievienot vairāk skaidrojošas inforācijas
*/

JavaScript komentāri ir rakstīšanas veids, kas ļauj ievietot tekstu JavaScript kodā, kas netiek izpildīts, bet tiek izmantots kā norāde vai komentārs programmētājam vai citiem, kas lasīs kodu. Komentāri tiek izmantoti, lai sniegtu izskaidrojumus par kodu vai tā darbību, lai palīdzētu citiem saprast, kas notiek un kāpēc. Tie var arī būt noderīgi, lai atzīmētu vai atspējotu daļas no koda, lai to varētu vēlāk izpētīt vai testēt.

 

Koda izslēgšana izmantojot komentāru, jeb kodu aizkomentēšana:

 

Mēs varam izslēgt kodus, lai tos atturētu no palaišanas, šim nolūkam izmantojot komentārus, jeb aizkomentējot daļu nevajadzīgā koda. Šī tehnika ir niderīga testēšanas nolūkos.

Zemāk esošajā piemērā tikai “product” tiks izpildīts, jo “sum” elements šajā gadījumā ticis aizkomentēts.

function myFunc(){


    var x = 6;
   
    var y = 9;
   
    var sum = x + y; //pievieno x un y
   
    var product = x * y; //reizina x ar y 
   
    document.getElementById("demo").innerHTML = product;


    // ducument.getElementById("demo").innerHTML = sum;
}
Tātad daļa no koda aizkomentēta testēšanas nolūkos, vai tad ja nav nepieciešams izpildīt konkrēto darbību.

Loading

Noderīgs raksts? Dalies ar citiem: