JavaScript mainīgie (Variables)

Programmēšanā, tā pat, kā algebrā tiek izmantoti mainīgie, lai piešķirtu dažādas vērtības. JavaScript programmēšanā mainīgie tiek izmantoti datu uzglabāšanai. Saglabātie dati var būt gan teksts, gan cipari un citi…

izveidot JavaScript mainīgos ir pavisam vienkārši, zemāk redzams neliels piemērs:

var vārds = "Jānis";


var uzvārds = "Bērzs";


var vecums = "30";


//izvadam rezultātu


document.write(vārds + " " + uzvārds + "<br>");


document.write(vecums);
HTML dokumentā iekļauts šis kods varētu izskatīties šādi:
<html>
<meta charset="UTF-8"/>
<head>
<title>Mans HTML dokuments</title>
</head>
<body>
<h1>Mans HTML dokuments</h1>


<script>
varvārds = "Jānis";
varuzvārds = "Bērzs";
varvecums = "30";


// izvadam rezultātu
document.write(vārds + " " + uzvārds + "<br>");
document.write(vecums);
</script>
</body>
</html>
Kā jau redzams piemērā teksts “Jānis” ir piešķirts mainīgajam “vārds”, teksts “Bērzs” ir piešķirts mainīgajam “uzvārds”, un skaitlis “30” ir piešķirts mainīgajam “vecums”.
Mainīgos nosaukumus centies izvēlēties tādus, kuri apzīmē mainīgā vērtību, vai saglabātos datus, tas ļaus vēlāk vieglāk lasīt un saprast kodu.

MAINĪGO DEKLARĒŠANA

var #statements , jeb paziņojumi izveido, vai deklarē mainīgo ar tā vērtību. Piemērā redzams, ka mainīgais X ir deklarēts in inicializēts ar vērtību 21.
var x = 21;
document.write(x); //uzrāda mainīgajam x vērtību 21
ir iespējams to darīt arī savādāk:
Ir iespējams arī no sākuma tikai deklarēt, vai izveidot mainīgo, bet tikai nākošajā rindiņā tam piešķirt vērtību:
var x; //deklarē, vai izveido mainīgo x
x = 5; //piešķir vērtību mainīgajam x
document.write(x); // izvada vērtību mainīgajam x
PIEZĪME: Ja mainīgais tiks izveidots, bet tam netiks piešķirta vērtība, tad mainīgais tiks uzrādīts kā nenoteikts, jeb #undefined

Vairāku, jeb #multiple mainīgo deklarēšana vienā paziņojumā, jeb #statement
Ir iespējams nodeklarēt visus vajadzīgos mainīgos vienā paziņojumā, vienkārši paziņojumā atdalot katru mainīgo ar komatu.
varvārds = "Jānis",
uzvārds = "Bērzs",
vecums = 30;
// un izgūstam rezultātu
document.write(vārds + " " + uzvārds + "<br>");
document.write(vecums);
PIEZĪME: Ja mainīgā nosaukumā esi iecerējis izmantot divus vārdus, tad ir ieteicams to darīt kā “pirmaisVārds” , vārdus rakstot kopā, bet nākošo vārdu rakstot ar lielo burtu.

VIENĀDĪBAS ZĪME

Kā jau būsi pamanījis, piemēros tika izmantota vienādības zīme, lai piešķirtu vērtības , vai citus datus mainīgajiem. Vienādības zīmi (=) sauc par piešķiršanas, jeb #uzdevuma #operatoru. ( #assignment #operator)
Kad dati ir saglabāti, vai piešķirti, tad piešķirtie dati (teksts, skaitlis u.t.t. ) tos sauc par datu tipiem.

MAINĪGO NOSAUKŠANA

JavaScript mainīgie jāveido kā identificējami ar tiem piešķirtajām vērtībām, pieturoties pie minimāliem nosaukumiem.
Šos minimālos nosaukumus sauc par identifikatoriem ( #identifiers )
Identifikatori var būt arī ļoti īsi, kā viens burts ( a; b; x; y, vai z), bet var būt arī aprakstošāki, kā mansVecums; lietotājaVārds; vai automašīna…u.t.t.
Mainīgo identificēšanas noteikumi:
 •  Vārdam jāsākās ar burtu, ar mazo burtu, vai ar dolāra zīmi ($)
 •  Vārds nedrīkst sākties ar ciparu!
 •  Vārds ir reģistrjūtīgs (tātad kāds identifikators un kādā rakstībā ir piešķirts mainīgajam, tieši tādu pašu ar tādu pašu rakstību jāizmnato arī turpmāk kodā)
 •  Vārds drīkst saturēt tikai burtus, rakstzīmes, apakšvītru un dolāra zīmi.
 • JavaScript rezervētie atslēgvārdi var; let; function; if, else; nevar tikt izmantoti kā mainīgo vārdi.
Tā pat, kā jebkurā citā programmēšanas valodā, arī JavaScript datu tipu koncepts ir ļoti svarīgs.

Kas tad ir tie datu tipi?

Datu tipi ir dažāda veida dati, kas var tikt saglabāti izmantojot JavaScript programmu.

Datu tipu veidi: 

(par šiem datu tipu veidiem pastāstīšu nākošajos rakstos)
 • Rindas datu tipi, jeb string
 • Skaitļu datu tipi, jeb numbers
 • Boolean datu tipi
 • nenoteiktie datu tipi, jeb undefined
 • Bez vērtības datu tips, jeb null
 • Objektu datu tips, jeb Object
 • Masīvi

Loading

Noderīgs raksts? Dalies ar citiem: